АЙМГИЙН ТӨВИЙН СОЁЛЫН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ БАТАЛЛАА
2023-02-03

        Аймгийн төвийн Соёлын байгууллагуудын 2023 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг баталлаа.

# Сэдвүүд
Сүүлийн мэдээ