Алсын хараа

    Соёл урлагийн хөгжлөөрөө бүс нутагтаа тэргүүлэх аймаг болно.