“БҮХ НИЙТИЙН СОЁЛЫН БОЛОВСРОЛ, ХҮҮХДИЙН ХӨГЖИЛ ХАМГААЛАЛ СЭДЭВТ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА
2022-12-05

   

        Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого “Алсын хараа-2050” Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 2.6.2.2 зорилтод тусгагдсаны дагуу үндэсний нэгдмэл бахархлыг сэргээж эх хэл, бичиг, түүх, өв соёл, эх оронч үзэл, зан заншил өв уламжлалаа дээдлэх, соёлын цогц чадамжийг нийт хүн амд төлөвшүүлж, бүх нийтийг соён гэгээрүүлэх ажлыг идэвхжүүлэх “ Бүх нийтийн соёлын боловсрол” арга хэмжээний хүрээнд соёлын салбарын ажилтан, албан хаагчдад бүх нийтийн соёлын боловсрол, хүүхдийн эрх, хөгжил хамгааллын талаарх мэдлэг, чадварыг нэмэгдүүлэх зорилгоор “Соёлын боловсрол” сэдэвт сургалтыг Булган аймгийн Үндэсний сургагч багш Т.Мөнгөнтуяа зохион байгууллаа.

# Сэдвүүд
Сүүлийн мэдээ