СОЁЛЫН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН УДИРДЛАГУУДТАЙ УУЛЗАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА
2023-01-03

    Соёл урлагийн газраас Соёлын байгууллагуудын 2022 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг сонсож 2023 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд тусгах ажлуудыг хэлэлцэж санал, дүгнэлт өглөө. Мөн төсвийн хуваарилалт, статистик мэдээ гаргах аргачлалын талаар зөвлөмж өгч мэргэжил арга зүйгээр ханган ажиллалаа.

 

# Сэдвүүд
Сүүлийн мэдээ