“Соёлын бүтээлч сар – 2023” үйл ажиллагааны хүрээнд
2023-11-15

📍”Соёлын бүтээлч сар – 2023″ үйл ажиллагааны хүрээнд 16 чиглэлийн 80 үйл ажиллагаа зохион байгуулагдана.
Сэрж санах ТҮҮХ🗿
Сэтгэл ариусгах УРЛАГ🎼
Хүмүүнийг гэгээрүүлэх СОЁЛ⏳

# Сэдвүүд
Фото мэдээ
Шинэ мэдээ