Стратегийн команд штабын сургуулилт
2023-06-09

Стратегийн команд штабын сургуулийн хүрээнд Гамшгийн үеийн дуут дохио дуугарсан үед авах арга хэмжээний талаарх мэдлэгээ бататгаж дадлага сургуульд нийт албан хаагч идэвхтэй оролцлоо.

# Сэдвүүд
Сүүлийн мэдээ