Эрхэм зорилго

Соёлын үнэт зүйлсийг эрхэмлэн оюуны бүтээлийг дээдэлж, мэргэшсэн хүний нөөцийг бүрдүүлэн  дэвшилтэт техник технологийг нэвтрүүлж, соёлын бүтээлч үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэн соёлын үр дүнтэй тогтолцоог төлөвшүүлнэ.