5

Уран бүтээл

3

Үзвэр үйлчилгээ

120

Соёлын биет өв

14

Баримтат өв