Соёлын бүтээлч сар-2023 үйл ажиллагааны дагуу “БИДНИЙ МЭДЭХ НҮҮДЛИЙН СОЁЛ ЁС ЗАНШИЛ” дэвжээ тэмцээн
2023-11-15

Соёлын бүтээлч сар-2023 үйл ажиллагааны дагуу “БИДНИЙ МЭДЭХ НҮҮДЛИЙН СОЁЛ ЁС ЗАНШИЛ” дэвжээ тэмцээн зохион байгуулагдана. Доорх постероос мэдээлэл авна уу.

# Сэдвүүд
Фото мэдээ
Шинэ мэдээ