“СОЁЛЫН ӨВИЙН ҮНДЭСНИЙ ТӨВ”-ТЭЙ ХАМТАРСАН ЦАХИМ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА
2024-02-21
Соёлын Өвийн Үндэсний Төв -тэй хамтран цахим сургалтыг 2024.02.21 өдөр амжилттай зохион байгууллаа.
Уг сургалтын үеэр “Түүх, соёлын хөдлөх дурсгалт зүйл бүртгэх, бүртгэл, мэдээллийн сан бүрдүүлэх арга зүй”, “Түүх соёлын үл хөдлөх дурсгалыг бүртгэх, бүртгэл мэдээллийн сан үүсгэх арга зүй”, “Соёлын биет бус өвийн бүртгэл”, “Монгол улсын баримтат өвийн бүртгэлд нэр дэвшүүлэх дурсгалыг бүртгэх аргачлал” зэрэг сэдвээр Соёлын Өвийн Үндэсний Төвийн 4 албан хаагч аймгийн соёлын салбарын 15 байгууллагын 31 ажилтан албан хаагч нарт сургалт зохион байгуулж харилцан санал солилцлоо.
# Сэдвүүд
Сүүлийн мэдээ
Шинэ мэдээ