Сөрөг хандлагаа өөрчилж, нэгэндээ ээлтэй, хамтаар амьдрахад илүү таатай нийгмийг бүтээцгээе🙏.
2023-11-15

Нийгэмд, сошиал ертөнцөд бусдыг үзэл бодлоор нь, өөрөөс нь өөр байгаагаар нь ялгаварлан доромжлох, гутаах үйлдэл маш их ажиглагддаг. Энэ нь хүний эрхэм чанарыг зөрчиж, таагүй байдалд оруулдаг хамгийн бүдүүлэг хандлага юм.

Сөрөг хандлагаа өөрчилж, нэгэндээ ээлтэй, хамтаар амьдрахад илүү таатай нийгмийг бүтээцгээе🙏.

#ТаныЭрхэмЧанар
#НийгмийнСоёлТөлөвшлийнТөлөөАян

# Сэдвүүд
Фото мэдээ
Шинэ мэдээ