ТҮҮХ, СОЁЛЫН ҮЛ ХӨДЛӨХ ДУРСГАЛЫН УЛСЫН ТООЛЛОГО ЯВАГДАЖ БАЙНА
2022-09-01

     Булган аймгийн Засаг даргын 2022 оны 07 дугаар сарын 29-ний өдрийн А/488 дугаар захирамжаар байгуулагдсан Аймгийн Салбар комисс түүх соёлын үл хөдлөх дурсгалын улсын  тооллогын ажлыг урд бүсийн сумдаас эхлэн зохион байгуулж байна.

# Сэдвүүд
Сүүлийн мэдээ