✅Булган аймгийн 16-18 насны хүүхдүүд 2023.11.20-24 хооронд соёлын эрхийн бичгээрээ дараах арга хэмжээнд хамрагдах боломжтой.
2023-11-22

#СоёлынБүтээлчСар: Булган аймгийн 979 өсвөр насны хүүхдийг соёлын эрхийн бичгийн тандалт судалгаанд хамруулна.

# Сэдвүүд
Сүүлийн мэдээ
Шинэ мэдээ